Guziki

Budżet

Plan finansowy szkoły na rok 2017 wynosi:

Plan wydatków budżetu szkoły 7 445 819,88

Plan dochodów budżetu szkoły 251 500,00

Plan finansowy wydatków szkoły jest przeznaczony na:

 • wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych i ich pochodne,
 •  bieżące opłaty za media,
 •  bieżące remonty,
 •  zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
 •  zakup środków czystości i materiałów konserwatorskich,
 •  zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
 •  zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej,
 •  zakup żywności na stołówkę szkolną,
 •  dostęp do sieci internet,
 •  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych,
 • podróże służbowe,
 • szkolenia pracowników,
 • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

24-10-2017 - Edycja treści.

16-11-2015 - Edycja treści.

22-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

07-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

16-03-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 547