Guziki

Status prawny

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Skierniewicach jest jednostką organizacyjną Miasta Skierniewice, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Szkoła działa na podstawie

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)

Przepisów wprowadzających ustawę Prawo Oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 60.

Prawo Oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 59.

Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Dz. U. z 2017 r. poz. 649. szczegółowy tryb działania określa statut szkoły

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

14-12-2017 - Edycja treści.

13-12-2017 - Edycja treści.

22-11-2016 - Edycja treści.

16-11-2015 - Edycja treści.

07-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

25-10-2013 - Edycja treści.

20-11-2012 - Edycja treści.

25-11-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 484