Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Skierniewice, nie posiada osobowości prawnej.

Stan na 30.09.2017 r.

AKTYWA TRWAŁE 3 134 792,92
W TYM:  
Grunty 10 800,52
Budynki 2 071 193,93
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 805 873,34

Kotły i maszyny energetyczne
Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania
Maszyny i urządzenia specjalistyczne
Urządzenia techniczne

131 590,18
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie 115 334,95

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

25-10-2017 - Edycja treści.

07-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

20-02-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 573